Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SGK Toán lớp 4 - Mét vuông

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 65 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Mét vuông. Bài 3 Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?

Bài 1 trang 65 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết theo mẫu:

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990m2

Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông

 
 

1980m2

 

8600dm2

Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

 

Phương pháp: 

Để đọc (hoặc viết) các số đo diện tích ta đọc (hoặc viết) các số trước sau đó đọc (hoặc viết) kí hiệu của đơn vị đo diện tích.

Lời giải: 

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990m2

Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông

2005m2

Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông

1980m2

Tám nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông

8600dm2

Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

28911cm2

Bài 2 trang 65 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

1m2 = ….dm2

400 dm2 = ….m2

100dm2 = …m2

2110 m2= …dm2

1m2 = …cm2

15m2 = ….cm2

10 000 cm2 = …m2

1dm22cm2 = …cm2

Phương pháp:

Áp dụng cách chuyển đổi 1m2 = 100dm2   ;   1m2 = 10 000cm2   ;   1dm2 = 100cm2 

Lời giải:

1m2 = 100 dm2

400 dm2 = 4 m2

100dm2 = 1 m2

2110 m2 = 211000 dm2

1m2 = 10000 cm2

15m2 = 150 000cm2

10 000 cm2 = 1 m2

1dm22cm2 = 1002 cm2

Bài 3 trang 65 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể ?

Phương pháp:

- Tính diện tích 1 viên gạch hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh.

- Tính diện tích căn phòng ta lấy diện tích 1 viên gạch nhân với số viên gạch dùng để lát nền căn phòng đó.

- Đổi số đo diện tích vừa tìm được sang đơn vị đo là mét vuông.

Lời giải:

Diện tích của một viên gạch lát nền là:

30 x 30 = 900 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

900 x 200 = 180000 (cm2) = 18 m2

Đáp số 18m2

Nói thêm: Cũng có thể thay hai bước tính trên bằng hai bước tính sau:

30 x 30 = 900 (cm2)

900 x 200 = 180 000 (cm2) hay 18 m2

Bài 4 trang 65 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Phương pháp:

Có thể chia miếng bìa đã cho thành các miếng bìa nhỏ dạng hình chữ nhật rồi tính diện tích các hình đó.

Diện tích miếng bìa bằng tổng diện tích các miếng bìa nhỏ.

Lời giải:

Vẽ thêm nét đứt như hình bên. Ta có:

Diện tích hình chữ nhật lớn là:

15 x 5 = 75 (cm2)

Chiều dài hình chữ nhật nhỏ là:

15 – (4 + 6) = 5 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Diện tích miếng bìa là:

75 - 15 = 60 (cm2)

Đáp số 60 (cm2)

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan