Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 69 SGK Toán lớp 4 - Nhân với số có hai chữ số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 69 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Nhân với số có hai chữ số. Bài 3 Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang ?

Bài 1 trang 69 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 86 × 53;                   b) 33 × 44;                c) 157 × 24;                  d) 1122 × 19.

Phương pháp:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 69 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính giá trị biểu thức 45 × a với a bằng 13 ;  26 ;  39.

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải:

Nếu a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585

Nếu a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170

Nếu a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755

Nhận xét: 26 = 13 x 2, 39 = 13 x 3

1170 = 585 x 2, 1755 = 585 x 3

Vậy khi giá trị của a tăng lên gấp 2 (3) lần thì giá trị của biểu thức 45 x a cũng tăng 2 (3) lần

Bài 3 trang 69 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang ? 

Phương pháp:

Muốn tìm số trang của 25 quyển vở ta lấy số trang của 1 quyển vở nhân với 25.

Lời giải:

Số trang của 25 quyển vở là:

48 x 25 = 1200 trang

Đáp số 1200 trang

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan