Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán lớp 4 - Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 73 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo). Bài 3 Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày?

Bài 1 trang 73 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

\(a) \;523 \times 305;\)                    \(b)\;308 \times 563;\)                       \(c) \;1309 \times 202.\)

Phương pháp:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Chú ý: nếu tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 thì ta thường không viết tích riêng này; tích riêng thứ ba ta sẽ viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Lời giải:

Đáp số:

a) 159 515

b) 173 404

c) 264 418

Bài 2 trang 73 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp:

Quan sát kĩ các phép tính để chọn phép tính đúng.

Lời giải:

Ô thứ nhất ghi S

Ô thứ hai ghi S

Ô thứ ba ghi Đ

Bài 3 trang 73 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày?

Phương pháp:

Cách 1 :

- Tính số gam thức ăn 375 con gà ăn trong 1 ngày. 

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị ki-lô-gam.

- Tính số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 10. 

Cách 2 :

- Tính số gam thức ăn 1 con gà ăn trong 10 ngày.

- Tính số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 10 ngày. 

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị ki-lô-gam.

Lời giải:

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 1 ngày là:

104 x 375 = 39000 (g)

39000 g = 39 kg

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày là:

39 x 10 = 390 (kg)

Đáp số 390 kg

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan