Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Toán lớp 4 - Chia cho số có một chữ số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 77 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Chia cho số có một chữ số. Bài 2 Người ta đổ đều 128 610l xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể có bao nhiêu lít xăng ?

Bài 1 trang 77 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

 Đặt tính rồi tính

a) 278157 : 3                       b) 158735 : 3

304968 : 4                               475908 : 5

408090 : 5                               301849 : 7

Phương pháp:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 2 trang 77 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Người ta đổ đều 128 610l xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể có bao nhiêu lít xăng ?

Phương pháp:

Để tính số xăng trong mỗi bể ta lấy tổng số lít xăng chia cho 6.

Lời giải:

Số lít xăng ở mỗi bể là:

128 610 : 6 = 21 435 (l)

Đáp số: 21 435 (l)

Bài 3 trang 77 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo ?

Phương pháp: 

Thực hiện phép tính 187 250 : 8 . Thương tìm được chính là số hộp có thể xếp được, số dư chính là số cái áo còn thừa.

Lời giải: 

Ta có: 187 250 : 8 = 23 406 (dư 2)

Vậy ta có thể xếp được vào nhiều nhất 23 406 hộp và còn thừa 2 cái áo

Đáp số: 23 406 hộp và còn thừa 2 cái áo

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan