Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 78 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 78 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 3 Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14 580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

Bài 1 trang 78 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 67494 : 7                          b) 359361 : 9

   42789 : 5                               238057 : 8

Phương pháp: 

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 2 trang 78 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là :

a) 42 506 và 18 472                                  b) 137 895 và 85 287

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

    Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải:

a. Số bé là: (42 506 - 18 472) : 2 = 12 017

Số lớn là: 12 017 + 18 472 = 30 489

b. Số lớn là: (137 895 + 85 287) : 2 = 111 591

Số bé là: 111 591 - 85 287 = 26 304

Đáp số: a. 12 017 và 30 489

b. 111 591 và 26 304

Bài 3 trang 78 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14 580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

Phương pháp:

Tóm tắt:

3 toa xe, mỗi toa xe chở : 14 580kg

6 toa xe, mỗi toa xe chở : 13 275kg

Trung bình mỗi toa chở   : ... kg ?

Cách giải

- Tính tổng số toa xe chở hàng.

- Tính số hàng do 3 toa xe chở và 6 xe chở được.

- Tính số hàng trung bình mỗi xe chở được ta lấy tổng số hàng chuyến xe lửa đó chở được chia cho tổng số toa xe chở hàng.

Lời giải:

Số toa xe tất cả là: 3 + 6 = 9 (toa xe)

Cả 9 toa chở được : 14 580 x 3 + 13 275 x 6 = 123 390 (kg)

Trung bình mỗi toa chở được : 123 390 : 9 = 13 710 (kg)

Đáp số : 13 710 (kg)

Bài 4 trang 78 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính bằng hai cách:

 \(a)\;(33164 + 28528) : 4\);                           

\(b)\;(403494 - 16415) : 7\).

Phương pháp:

Cách 1: Thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng cách chia một tổng hoặc một hiệu cho một số.

Lời giải:

a. ….= 61 692 : 4 = 15 423

….= 33 164 : 4 + 28 528 : 4

….= 8291 + 7132 = 15 423

b. ….= 387 079 : 7 = 55 297

….= 403 494 : 7 – 16 414 : 7

….= 57 642 - 2345 = 55 297

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan