Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 78, 79 SGK Toán lớp 4 - Chia một số cho một tích

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2 trang 78; bài 3 trang 79 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Chia một số cho một tích. Bài 3 Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở

Bài 1 trang 78 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức:

a) 50 : (2 × 5);                     b) 72 : (9 × 8);                       c) 28 : (7 × 2).

Phương pháp:

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia. 

a : (b × c) = (a : b) : c = (a : c) : b

Lời giải: 

a) 50 : (2 × 5) = 50 : 10 = 5 

Hoặc :  50 : (2 × 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

b) 72 : (9 × 8) = 72 : 72 = 1

Hoặc :  72 : (9 × 8) = 72 : 9 : 8 = 8 : 8 = 1

c) 28 : (7 × 2) = 28 : 14 = 2

Hoặc :  28 : (7 × 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

Bài 2 trang 79 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu) :

Mẫu :     60 : 15 = 60 : (5 × 3)

                          = 60 : 5 : 3

                          = 12 : 3 = 4.

  a) 80 : 40                            b) 150 : 50.                          c) 80 : 16

Phương pháp:

Viết số chia dưới dạng tích của hai số thích hợp rồi thực hiện phép chia một số chia cho một tích để tính giá trị biểu thức đã cho.

Lời giải:

a. … = 80 : (4 x 10)

= 80 : 4 : 10

= 20 : 10 = 2

b. … = 150 : (10 x 5)

= 150 : 10 : 5

= 15 : 5 = 3

c. … = 80 : (8 x 2)

= 80 : 8 : 2

= 10 : 2 = 5

Bài 3 trang 79 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở

Phương pháp:

Cách 1 :

- Tìm số quyển vở cả hai bạn mua.

- Tìm giá tiền 1 quyển vở ta lấy số tiền phải trả chia cho số quyển vở cả hai bạn mua.

Cách 2 : 

- Tìm số tiền mỗi bạn phải trả ta lấy số tiền hai bạn phải trả chia cho 2.

- Tìm giá tiền 1 quyển vở ta lấy số tiền mỗi bạn phải trả chia cho số quyển vở mỗi bạn đã mua.

Lời giải:

Cách 1: Cả hai bạn đã mua: 3 x 2 = 6 (quyển vở)

Giá tiền mỗi quyển vở là: 7200 : 6 = 1200 (đồng)

Cách 2: Mỗi bạn phải trả là: 7200 : 2 = 3600 (đồng)

Giá tiền mỗi quyển vở là: 3600 : 3 = 1200 (đồng)

Đáp số: 1200 (đồng)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan