Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán lớp 4 - Chia cho số có hai chữ số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 81 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Chia cho số có hai chữ số. Bài 2 Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

Bài 1 trang 81 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính

a) 288 : 24                                b) 469 : 67

    740 : 45                                     397 : 56

Phương pháp:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 2 trang 81 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế ?

Phương pháp:

Tóm tắt:

15 phòng học: 240 bộ bàn ghế

mỗi phòng học: ... bộ bàn ghế ? 

Phương pháp giải

Số bộ bàn ghế của mỗi phòng = Tổng số bộ bàn ghế : số phòng học.

Lời giải:

Số bộ bàn ghế được xếp vào mỗi phòng là:

240 : 15 = 16 (bộ)

Đáp số : 16 bộ

Bài 3 trang 81 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm \(x\):

\(a)\,x \times 34 = 714\)                              \(b)\,846:x = 18\) 

Phương pháp: 

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải:

a. Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc: "Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết". Ta có:

x × 34 = 714

x = 714 : 34

x = 21

b) Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc: "Muốn tìm số chia chưa biết, ta lấy số bị chia chia cho thương".

Ta có:

846 : x = 18

x = 846 : 18

x = 47

Đáp số : a. 12, b. 47

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan