Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2 trang 84 SGK Toán lớp 4 - Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2 trang 84 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo). Bài 2 Mỗi vận động viên đua xe đạp trong 1 giờ 15 phút đi được 38 km 400m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

Bài 1 trang 84 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 23 576 : 56                       b) 18 510 : 15

    31 628 : 48                           42 546 : 37

Phương pháp:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 2 trang 84 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Mỗi vận động viên đua xe đạp trong 1 giờ 15 phút đi được 38 km 400m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét ?

Phương pháp:

Đổi: 1 giờ 15 phút = 75 phút

       38 km 400 m = 38400m

Muốn tính trung bình mỗi phút đi được bao nhiêu mét ta lấy quãng đường đã đi được chia cho thời gian đi hết quãng đường đó.

Lời giải:

Tóm tắt: 1 giờ 15 phút : 38 km 400 m

1 phút : …m?

Đổi đơn vị: 1 giờ 15 phút = 75 phút

38 km 400 m = 38 400m

Trung bình mỗi phút người đó đi được: 38 400 : 75 = 512 (m)

Đáp số: 512 mét

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan