Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 86 SGK Toán lớp 4 - Chia cho số có ba chữ số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 86 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Chia cho số có ba chữ số. Bài 3 Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Bài 1 trang 86 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

\(a)\; 2120 : 424\)                     \(b)\; 6420 : 321\) 

     \(1935 : 354\)                         \(4957 : 165\)

Phương pháp: 

Đặt tính theo cột dọc, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

a.

Có thể ước lượng thương trong phép chia đầu như sau:

- Che đi hai chữ số 20 ở số bị chia và 24 ở số chia để còn lại 21 : 4 được 5

- Thử lại: 5 x 424 = 2120 (đúng)

• Với phép chia thứ hai, có thể che 35 và 54 để còn lại 19 : 3 được 6

- Thử lại: 6 x 354 = 2124 > 1935 nên giá trị lớn quá. Ta giảm xuống còn 5

- Thử lần nữa: 5 x 354 = 1770

1935 – 1770 = 165 < 354 (đúng) 

Bài 2 trang 86 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức:

\(a) \;1995 \times 253 + 8910 : 495\)                    \(b)\; 8700 : 25 : 4\)

Phương pháp:

a) Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

b) Biểu thức chỉ có phép chia thì thực hiện lần lượt từ trái sang phải hoặc áp dụng công thức:   \(a:b:c = a : (b \times c)\).

Lời giải:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495 = 504735 + 18 = 504753

b) 8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 x 4) = 8700 : 100 = 87

Bài 3 trang 86 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Phương pháp:

- Tính số ngày mỗi cửa hàng bán hết số vải đó = số vải cửa hàng nhận về : số vải cửa hàng bán được trong 1 ngày.

- So sánh cửa hàng nào bán trong ít ngày thì cửa hàng đó bán hết sớm hơn.

Lời giải:

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là :

7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là :

7128 : 297 = 24 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là :

27 – 24 = 3 (ngày)

Đáp số : 3 ngày

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan