Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập chung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập chung. Bài 3 Một Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng học toán ?

Bài 1 trang 90 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào ô trống: 

Phương pháp:

Áp dụng các công thức:

   Tích \(=\) Thừa số \(\times \) Thừa số ; 

   Thừa số chưa biết \(=\) Tích \(:\) Thừa số đã biết ;

   Số bị chia \(=\) Thương \(\times\) Số chia ;

   Số chia \(=\) Số bị chia \(:\) Thương

   Thương \(=\) Số bị chia \(:\) Số chia.

Lời giải:

Bài 2 trang 90 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

\(a) \;39 870 : 123\)                   \( b)\; 25 863 : 251\)                  \(c) \;30 395 : 217\)

Phương pháp:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 3 trang 90 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng học toán ?

Phương pháp:

Cách 1:

- Tính tổng số bộ đồ dùng học toán Sở đó nhận được.

- Tính số bộ đồ dùng mỗi trường nhận được.

Cách 2:

- Tìm số thùng hàng mỗi trường được nhận.

-  Tính số bộ đồ dùng mỗi trường được nhận.

Lời giải:

Cách 1:

Sở Giáo dục – Đào tạo đã nhận được tất cả:

40 x 468 = 18 720 (bộ)

Mỗi trường nhận được:

18 720 : 156 = 120 (bộ)

Cách 2:

Mỗi trường nhận được: 468 : 156 = 3 (thùng hàng)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng toán học là: 40 x 3 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 (bộ)

Bài 4 trang 90 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong 4 tuần trước ngày khai giảng:

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau :

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách ?

b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách ?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách ?

Phương pháp: 

- Quan sát biểu đồ để tìm số sách bán được trong mỗi tuần và trả lời các câu hỏi.

- Tìm số sách trung bình mỗi tuần bán được ta lấy tổng số sách bán được chia cho 4.

Lời giải:

a. Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách

Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách

Tuần 1 bán được ít hơn 4 tuần

5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách)

b. Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách

Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách

Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3:

6250 – 5750 = 500 (cuốn sách)

c. Cả 4 tuần bán được:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22 000 (cuốn sách)

Trung bình mỗi tuần bán được:

22 000 : 4 = 5500 (cuốn sách)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan