Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập chung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 91; bài 2, 3 trang 93 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập chung. Bài 3 Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam ?

Bài 1 trang 91 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính, ...). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000?

A. 93 574                                    B. 29 687

C. 17 932                                    D. 80 296

b) Phép cộng  

                       

có kết quả là:

A. 699 912                                  B. 69 902 

C. 70 002                                    D. 60 002

c) Phép trừ 

                   

có kết quả là:

A. 5625                                          B. 5685 

C. 5675                                          D. 5575

d) Thương của phép chia 67 200 : 80 có mấy chữ số:

A. 5 chữ số                              B. 4 chữ số

C. 3 chữ số                              D. 2 chữ số

e) Trong các hình chữ nhật sau, hình nào có diện tích lớn hơn 30cm2 ?  

Phương pháp:

a) Chữ số 9 biểu thị cho 9000 là chữ số ở vị trí hàng nghìn.

b, c) Đặt tính theo cột dọc sao cho các chữ số ở cùng hàng thì thẳng cột với nhau, sau đó tính theo thứ tự từ phải sang trái.

d) Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, ... chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia và số chia, rồi chia như thường.

e) Áp dụng công thức: Diện tích hình chữ nhật = chiều dài \(\times\) chiều rộng.

Lời giải:

a) Chữ số 9 biểu thị cho 9000 phải đứng ở hàng nghìn. Vậy ta khoanh vào B

b) và c) Thực hiện phép cộng (trừ) rồi lựa chọn kết quả để khoanh vào C và D

d) 67 200 : 80 = 6720 : 8

67 trăm : 8 được 8 trăm dư…

Vậy thương phải có 3 chữ số, khoanh C

Hoặc:

- Lượt chia thứ nhất 672 : 80

- Sau đó ở số bị chia còn 2 chữ số 0 nữa, nên phải thực hiện 2 lượt chia nữa là 3 lượt chia

- Vậy thương có 3 chữ số..

e) Tính diện tích của từng hình, so sánh với 30 cm2 để lựa chọn

Diện tích hình P là 8 x 4 = 32 cm2 lớn hơn 30 cm2 . Ta khoanh vào C

Bài 2 trang 93 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Biểu đồ dưới đây cho biết số giờ có mưa của từng ngày trong 1 tuần lễ (có mưa nhiều) ở một huyện vùng biển:

a) Ngày nào có mưa với số giờ nhiều nhất ?

b) Ngày thứ 6 có mưa trong mấy giờ ?

c) Ngày không có mưa trong tuần lễ là thứ mấy ?

Phương pháp:

Quan sát biểu đồ để tìm số giờ có mưa của từng ngày và trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải:

a. Cột ứng với "thứ 5" cao nhất vậy: Thứ 5 có mưa nhiều nhất

b. Thứ 6 có mưa trong 2 giờ

c. Ngày không có mưa là thứ 4

Bài 3 trang 93 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam ?

Phương pháp:

Tìm số học sinh nam, học sinh nữ theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu:

    Số lớn = (tổng + hiệu) : 2  ;   số bé = (tổng – hiệu) : 2

Lời giải:

Cách 1: Số học sinh nam là: (672 – 92) : 2 = 290 (học sinh)

Số học sinh nữ là: 290 + 92 = 382 (học sinh)

Cách 2: Số học sinh nữ là: (672 + 92) : 2 = 382 (học sinh)

Số học sinh nam là: 382 – 92 = 290 (học sinh)

Đáp số: 290 học sinh nam và 382 học sinh nữ

Sachbaitap.com

cm2

 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan