Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán lớp 4 - Dấu hiệu chia hết cho 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 95 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Dấu hiệu chia hết cho 5. Bài 1. Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553:

Bài 1 trang 96 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553:

a) Số nào chia hết cho 5 ?

b) Số nào không chia hết cho 5 ? 

Phương pháp:

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Lời giải:

a) Các số chia hết cho 5 là: 35; 660; 3000; 945.

b) Các số không chia hết cho 5 là: 8; 57; 4674; 5553.

Bài 2 trang 96 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

a) 150  <  ...  <  160;

b) 3575  <  ...  <  3585;

c) 335 ;  340 ;  345 ;  ... ;  ... ;  360.

Phương pháp:

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải:

a)150 < 155 < 160 ;

b) 3575 < 3580 < 3585;

c) 335 ; 340 ; 345 ; 350 ; 355; 360.

Bài 3 trang 96 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Với ba chữ số 0 ; 5 ; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

Phương pháp:

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các số đó phải có tận cùng là 0, hoặc 5.

Đáp án : 570; 750 ; 705.

Bài 4 trang 96 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000: 

a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 ?

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ?

Phương pháp:

- Các số có tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

-  Các số có tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Lời giải:

Hướng dẫn : Số chia hết cho 5 phải tận cùng là 0 ; 5.

Số chia hết cho 2 tận cùng là 0 ; 2; 4; 6; 8.

a) Vậy số chia hết cho cả 2 và 5 phải tận cùng là 0.

Đáp án : 660; 3000

b) Còn số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 tận cùng là 5.

Đáp án : 35; 945.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan