Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 87 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 2 Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?

Bài 1 trang 87 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 708 : 354                             b) 704 : 234

    7552 : 236                              8770 : 365

   9060 : 453                               6260 : 156

Phương pháp:

Đặt tính theo cột dọc rồi chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 2 trang 87 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó ?

Phương pháp:

- Tính tổng số gói kẹo ta lấy số kẹo trong 1 hộp nhân với số hộp.

- Tìm số hộp cần dùng nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹo ta lấy tổng số gói kẹo chia cho 160.

Lời giải:

24 hộp kẹo chứa số gói kẹo là :

24 x 120 = 2880 (gói)

160 gói cần số gói kẹo là :

2880 : 160 = 18 (gói)

Đáp số : 18 gói

Bài 3 trang 87 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính bằng hai cách :

\(a)\; 2205 : (35 \times 7)\)                                  \(b)\; 3332 : (4 \times 49)\)

Phương pháp:

- Cách 1: Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2: Áp dụng cách chia một số cho một tích: "Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia".

Lời giải:

a) 2205 : (35 x 7) = ?

Cách 1 : 2205 : (35 x 7) = 2205 : 245 = 9

Cách 2 : 2205 : (35 x 7) = 2205 : 35 : 7 = 63 : 7 = 9

b) 3332 : (4 x 49) = ?

Cách 1 : 3332 : (4 x 49) = 3332 : 196 = 17

Cách 2 : 3332 : (4 x 49) = = 3332 : 4 : 49 =833 : 49 = 17

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan