Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 88 SGK Toán lớp 4 - Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 88 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo). Bài 3 Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày ?

Bài 1 trang 88 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính

a) 62321 : 307

b) 81350 : 187

Lời giải: 

Bài 2 trang 88 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm x :

a) x x 405 = 86265

b) 8658 : x = 293

Lời giải:

a) x x 405 = 86265

x = 86265 : 405

x = 213

b) 89658 : x = 293

x = 89658 :293

x = 306

Bài 3 trang 88 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một nhà máy sản xuất trong một năm được 49410 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm việc 305 ngày ?

Lời giải:

Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất được :

49410 : 305 = 162 (sản phẩm)

Đáp án 162 sản phẩm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan