Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 89 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 89 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 3 Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140(m2), chiều dài 105m. Tìm chiều rộng của sân bóng đá

Bài 1 trang 89 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a)      \(54322 : 346\) 

         \(25275 : 108\)

         \(86679 : 214\)

b)      \(106141 : 413\)

         \(123220 : 404\)

         \(172869 : 258\)

Phương pháp:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 2 trang 89 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Người ta chia đều \(18kg\) muối vào \(240\) gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối ?

Phương pháp:

- Đổi: \(18kg = 18000g\).

- Muốn tính số gam muối trong mỗi gói ta lấy tổng số gam muối chia cho số gói muối cần chia, hay thực hiện phép chia:  \(18000:240\).

Lời giải:

Đổi 18kg = 18000g

Số gam muối trong mỗi gói là :

18000 : 240 = 75(g)

Đáp số : 75g muối

Bài 3 trang 89 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích \(7140m^2\), chiều dài 105m

a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá ;

b) Tính chu vi của sân bóng đá.

Phương pháp:

- Chiều rộng \(=\) diện tích \(:\) chiều dài.

- Chu vi \(=\; (\)chiều dài \(+\) chiều rộng\()\; \times\; 2\).

Lời giải:

a) Chiều rộng của sân bóng là :

7140 : 105 = 68 (m)

b) Chu vi sân bóng đá là :

(105 + 68) x 2 = 346 (m)

Đáp số : a) Chiều rộng : 68m

b) Chu vi : 346 m

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan