Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 84 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 84 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 2 Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà ?

Bài 1 trang 84 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 4725 : 15                           b) 35136 : 18

    4647 : 82                               18408 : 52

    4935 : 44                               17826 : 48

Phương pháp:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải:

Bài 2 trang 84 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà ?

Phương pháp:

Số mét vuông nền nhà được = Số viên gạch đang có : 25 viên gạch.

Lời giải:

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050 : 25 = 42 (m2)

Đáp số: 42 (m2)

Bài 3 trang 84 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm ?

Phương pháp:

- Tìm tổng số sản phẩm đội đó làm được trong 3 tháng.

- Tìm số sản phẩm trung bình mỗi người làm được trong cả 3 tháng = Tổng số sản phẩm làm được : tổng số người.

Lời giải:

Số sản phẩm đội sản xuất làm được là:

855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong 3 tháng, trung bình mỗi người làm được:

3125 : 3 = 125 (sản phẩm)

Đáp số: 125 sản phẩm

Bài 4 trang 84 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Sai ở đâu ?

Phương pháp:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

a. Tính sai ở lượt chia thứ 2: Số dư 95 lại lớn hơn số chia 67

Sau đó lại lấy 95 : 67 được 1

Vì thế đáng lẽ 564 : 76 được 8 dư 28 thì lại tính ra 564 : 67 được 71 dư 28

b. Tính sai ở bước ba, số dư là 17 thì bài toán có số dư là 47

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan