Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán lớp 4 - Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 82 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo). Bài 2 Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì?

Bài 1 trang 82 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 4674 : 82                             b) 5781 : 47

    2488 : 35                                 9146 : 72

Phương pháp:

 Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Bài 2 trang 82 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì ?

Phương pháp: 

Thực hiện phép chia 3500 : 12. Thương tìm được chính là số tá bút chì nhiều nhất có thể đóng được và số dư chính là số bút chì còn thừa.

Lời giải: 

Thực hiện phép chia: 3500 : 12 = 291 (dư 8)

Vậy người ta đóng gói được 291 tá bút chì và còn thừa 8 bút chì

Bài 3 trang 82 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm \(x\):

\(a)\,\,75 \times x = 1800\)                           \(b)\,\,1855:x = 35\)

Phương pháp:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải:

a. Ta có:

75 × x = 1800

x = 1800 : 75

x = 24

b) Ta có:

1855 : x = 35

x = 1855 : 35

x = 53

Đáp số:

a. x = 24,

b. x = 53

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan