Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán lớp 4 - Nhân với số có ba chữ số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 73 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Nhân với số có ba chữ số. Bài 3 Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m.

Bài 1 trang 73 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

\(a)\;248 × 321;\)                    \(b) \;1163 × 125;\)                         \(c) \;3124 × 213.\)

Phương pháp:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau. 

Lời giải:

Đáp số:

a) 79 608

b) 145 375

c) 665 412

Bài 2 trang 73 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a

262

262

263

b

130

131

131

a × b

 

 

 

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải:

Nếu a = 262 và b = 130 thì a × b = 262 × 130 = 34060 ;

Nếu a = 262 và b = 131 thì a × b = 262 × 131 = 34322 ;

Nếu a = 263 và b = 131 thì a × b = 263 × 131 = 34453.

Ta có kết quả như sau:

a

262

262

263

b

130

131

131

a × b

34060

34322

34453

Bài 3 trang 73 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 125m

Phương pháp:

Diện tích hình vuông \(=\) cạnh \(\times \) cạnh.

Lời giải:

Diện tích của mảnh vườn là:

125 x 125 = 15625 (m2)

Đáp số: 15625 (m2)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan