Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán lớp 4 - Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Bài 3 Một bao gạo cân nặng 50kg, một bao ngô có cân nặng là 60kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô ?

Bài 1 trang 62 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính :

\(a) \;1342 × 40;\)                        \(b)\; 13546 × 30;\)                    \(c)\; 5642 × 200.\)

Phương pháp:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Bài 2 trang 62 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính:

\(a)\; 1326 × 300;\)                        \(b)\; 3450 × 20;\)                          \(c)\; 1450 × 800.\)

Phương pháp:

a) Tính 1326 × 3 = 3978. Viết thêm 2 hai chữ số 0 vào bên phải 3978 được 397800.

    Vậy 1326 × 300 = 397800.

Làm tương tự với các câu còn lại.

Lời giải:

a) 1326 x 300 = 3997800

b) 3450 x 20 = 69000

c) 1450 x 800 = 1160000

Bài 3 trang 62 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một bao gạo cân nặng 50kg, một bao ngô có cân nặng là 60kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đó chở tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo và ngô ?

Phương pháp:

- Tính số ki-lô-gam gạo ô tô chở = cân nặng của 1 bao gạo × số bao gạo.

- Tính số ki-lô-gam ngô ô tô chở = cân nặng của 1 bao ngô × số bao ngô.

- Tính số ki-lô-gam gạo và ngô ô tô chở = số ki-lô-gam gạo ô tô chở + số ki-lô-gam ngô ô tô chở.

Lời giải:

Ô tô chở số gạo là:

50 x 30 = 1500 kg

Ô tô chở số ngô là:

60 x 40 = 2400kg

Ô tô chở tất cả số gạo và ngô là:

1500 + 2400 = 3900 kg

Đáp số: 3900 kg gạo và ngô

Bài 4 trang 62 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó.

Phương pháp:

- Tính chiều dài = chiều rộng × 2.

- Tính diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Lời giải:

Chiều dài của tấm kính hình chữ nhật :

30 x 2 = 60 cm

Diện tích của tấm kính:

60 x 30 = 1800 (cm2)

Đáp số: 1800 (cm2)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan