Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2 trang 54 SGK Toán lớp 4 - Thực hành vẽ hình chữ nhật

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2 trang 54 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Thực hành vẽ hình chữ nhật. Bài 2 Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 4cm, chiều rộng BC = 3cm

Bài 1 trang 54 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Hãy vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.

b) Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Phương pháp:

*) Vẽ hình chữ nhật theo số đo của đề bài.

*) Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) \(\times\,2\).

Lời giải:

a)

– Vẽ đoạn thẳng DC = 5cm

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 3cm.

- Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm

b) Chu vi hình chữ nhật

(5 +3) x 2 = 16 (cm)

Bài 2 trang 54 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 4cm, chiều rộng BC = 3cm.

b) Trong hình chữ nhật ABCD, hai đoạn thẳng AC và BD được gọi là hai đường chéo của hình chữ nhật. Hãy dùng thước có vạch chia xăng- ti-mét kiểm tra xem độ dài hai đường chéo AC và BD có bằng nhau hay không?

Phương pháp:

a) Vẽ hình chữ nhật theo số đo của đề bài.

b) Dùng thước kẻ để đo độ dài của hai đoạn thẳng AC và BD sau đó so sánh kết quả với nhau.

Lời giải:

a)  Vẽ hình chữ nhật theo các bước sau:

- Vẽ đoạn thẳng AB = 4cm

- Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A, trên đó lấy đoạn thẳng AD = 3cm

- Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng BC = 3cm.

- Nối C với D ta được hình chữ nhật ABCD có chiều dài AB = 4cm, chiều rộng BC = 3cm.

b) Sau khi đo ta có: AC = BD = 5cm.

Vậy: Hai đường chéo của hình chữ nhật dài bằng nhau. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan