Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 55 SGK Toán lớp 4 - Thực hành vẽ hình vuông

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 55 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Thực hành vẽ hình vuông. Bài 3 Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD

Bài 1 trang 55 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Hãy vẽ hình vuông có cạnh 4cm

b) Tính chu vi và diện tích hình vuông đó.

Phương pháp:

*) Vẽ hình vuông cạnh 4cm. 

*) Chu vi hình vuông = cạnh \(\times\,4\).

    Diện tích hình vuông = cạnh \(\times\) cạnh.

Lời giải:

a) Vẽ hình vuông có cạnh 4cm theo các bước sau:

- Vẽ đoạn thẳng DC = 4cm.

- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và đường thẳng vuông góc với DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 4cm, CB = 4cm.

- Nối A với B ta được hình vuông ABCD có cạnh 4cm.

b) Chu vi hình vuông ABCD là:

                  4 × 4 = 16 (cm)

Diện tích của hình vuông ABCD 

                 4 × 4 = 16 (cm2)

Bài 2 trang 55 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Vẽ theo mẫu

Phương pháp:

Học sinh tự chấm các điểm mốc trên giấy kẻ ô ly rồi nối lại để có hai hình vuông ở câu a và một hình vuông ở câu b

Học sinh tự chấm tâm hình tròn ở câu b rồi vẽ hình tròn có bán kính bằng 2 lần cạnh ô vuông nhỏ.

Bài 3 trang 55 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm, rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và BD:

a) Có vuông góc với nhau hay không?

b) Có bằng nhau hay không?

Lời giải:

- Dùng ê – ke để kiểm tra câu a: Hai đường chéo của hình vuông vuông góc với nhau

- Dùng thước có vạch milimet để kiểm tra câu b:

AC = BD = 70 mm

Vậy: Hai đường chéo của hình vuông vừa bằng nhau lại vừa vuông góc nhau

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan