Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán lớp 4 - Hai đường thẳng song song

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 51 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Hai đường thẳng song song. Bài 1 Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Bài 1 trang 51 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau.

    Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song với nhau.

Lời giải: 

a) Trong hình chữ nhật ABCD có:

- AB và DC là cặp cạnh song song với nhau.

- AD và BC là cặp cạnh song song với nhau.

b) Trong hình vuông MNPQ có:

- MN và PQ là cặp cạnh song song với nhau.

- MQ và NP là cặp cạnh song song với nhau.

Bài 2 trang 51 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Phương pháp: 

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song với nhau.

Lời giải: 

BE song song với cạnh AG và song song với cạnh CD 

Bài 3 trang 51 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Trong mỗi hình dưới đây:

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau ;

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song với nhau.

Quan sát hình vẽ để tìm các cặp cạnh vuông góc với nhau, sau đó có thể kiểm tra lại bằng ê ke.

Lời giải: 

a) MN song song với QP.

DI song song với GH

b) MN vuông góc với MQ.

DE vuông góc với EG

DI vuông góc với IH

IH vuông góc với GH

MQ vuông góc với QP

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan