Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK Toán lớp 5 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Luyện tập. Bài 5 Một lớp có 30 học sinh, trong đó 3/10số học sinh là học sinh giỏi toán, 2/10 số học sinh là học sinh giỏi tiếng Việt.

Bài 1 trang 9 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Phương pháp:

Quan sát tia số rồi điền phân số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Bài 2 trang 9 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các phân số sau thành phân số thập phân: 

\( \dfrac{11}{2}\) ;         \( \dfrac{15}{4}\) ;        \( \dfrac{31}{5}\).

Phương pháp:

Quy đồng các phân số sao cho mẫu số của các phân số mới là \(10; 100; 1000; ...\)

Lời giải:

Bài 3 trang 9 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là \(100\): 

\( \dfrac{6}{25}\) ;         \( \dfrac{500}{1000}\) ;         \( \dfrac{18}{200}\) .

Phương pháp:

Nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số của các phân số đã cho với một số thích hợp để được phân số thập phân có mẫu là \(100\).

Lời giải:

Bài 4 trang 9 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Điền dấu thích hợp (>; <; =) vào chỗ chấm :

\( \dfrac{7}{10}\) ... \(\dfrac{9}{10}\)                            \(\dfrac{92}{100}\) ... \(\dfrac{87}{100}\);

\(\dfrac{5}{10}\) ... \(\dfrac{50}{100}\)                          \(\dfrac{8}{10}\) ... \(\dfrac{29}{100}\).

Phương pháp:

- Cách so sánh hai phân số cùng mẫu số: Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

- Cách so sánh hai phân số không cùng mẫu số:

+ Quy đồng hai phân số về cùng mẫu.

+ Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Lời giải:

Bài 5 trang 9 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một lớp học có \(30\) học sinh, trong đó \(\dfrac{3}{10}\) số học sinh là học sinh giỏi toán, \( \dfrac{2}{10}\) số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?

Lời giải:

Số học sinh giỏi toán là:

               \(30 \times \dfrac{3}{10}=9\) (học sinh)

Số học sinh giỏi tiếng việt là:

               \( 30 \times \dfrac{2}{10}=6\) (học sinh)

                                    Đáp số: \(9\) học sinh giỏi Toán;

                                                \(6\) học sinh giỏi Tiếng Việt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan