Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 10 SGK Toán lớp 5 - Ôn tập Phép cộng và phép trừ hai phân số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 10 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Ôn tập Phép cộng và phép trừ hai phân số. Bài 3 Một hộp bóng có 1/2 số bóng màu đỏ, 1/3 số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng

Bài 1 trang 10 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính:

a) \( \dfrac{6}{7}+\dfrac{5}{8}\) ;                            b) \( \dfrac{3}{5}-\dfrac{3}{8}\) ; 

c) \( \dfrac{1}{4}+\dfrac{5}{6}\);                             d) \( \dfrac{4}{9}-\dfrac{1}{6}\) .

Phương pháp:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đã quy đồng mẫu số.

Lời giải:

Bài 2 trang 10 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính:

a)  \(3 + \dfrac{2}{5}\) ;                b) \( 4 -\dfrac{5}{7}\) ;                c) \( 1 - \left ( \dfrac{2}{5} +\dfrac{1}{3}\right )\).

Lời giải:

a)  \( 3 +\dfrac{2}{5}=  \dfrac{3}{1}+\dfrac{2}{5}=  \dfrac{15}{5}+\dfrac{2}{5}=\dfrac{17}{5}\);

b)  \( 4 -\dfrac{5}{7}= \dfrac{4}{1}-\dfrac{5}{7} =  \dfrac{28}{7}-\dfrac{5}{7}=\dfrac{23}{7}\);

c)   \( 1 -\left ( \dfrac{2}{5} +\dfrac{1}{3}\right )  = 1 -\left ( \dfrac{6}{15} +\dfrac{5}{15}\right )\)\( = 1 -\dfrac{11}{15} =  \dfrac{15}{15}-\dfrac{11}{15}=\dfrac{4}{15}\).

Bài 3 trang 10 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một hộp bóng có \( \dfrac{1}{2}\) số bóng màu đỏ, \( \dfrac{1}{3}\) số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Lời giải:

Coi tổng số bóng là \(1\) đơn vị.

Phân số chỉ số bóng màu đỏ và màu xanh là

\( \dfrac{1}{2}\) + \( \dfrac{1}{3}\) = \( \dfrac{5}{6}\) (tổng số bóng)

Phân số chỉ số bóng màu vàng là:

          1 - \( \dfrac{5}{6}\)  = \( \dfrac{1}{6}\)  (tổng số bóng)

Vậy phân số chỉ số bóng màu vàng là \( \dfrac{1}{6}\) tổng số bóng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan