Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2 trang 12, 13 SGK Toán lớp 5 - Hỗn số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 12, bài 2 trang 13 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Hỗn số. Bài 2 Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số.

Bài 1 trang 12 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

Phương pháp:

- Quan sát hình vẽ để viết hỗn số thích hợp với mỗi hình.

- Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.

Lời giải:

Bài 2 trang 13 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Phương pháp:

- Quan sát hình vẽ để viết hỗn số thích hợp với mỗi hình.

- Khi viết hỗn số ta viết phần nguyên rồi viết phần phân số.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan