Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 13 SGK Toán lớp 4 - So sánh các số có nhiều chữ số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 13 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài So sánh các số có nhiều chữ số. Bài 2 Tìm số lớn nhất trong các số sau: 59 876; 651 321; 499 873; 902 011

Bài 1 trang 13 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

9999 ... 10 000                                          653 211 ... 653 211

99 999 ... 100 000                                     43 256 ... 432 510

726 585 ... 557 652                                   845 713 ... 854 713

Phương pháp:

1) Trong hai số:

- Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.

Lời giải:

9999 < 10 000

653 211 = 653 211

99 999 < 100 000

43 256 < 432 510

726 585 > 557 652

845 713 < 854 713

Bài 2 trang 13 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

59 876 ;  651 321 ;  499 873 ;  902 011.

Phương pháp:

So sánh các số đã cho sau đó tìm số lớn nhất trong các số đó.

Lời giải:

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 902 011 (vì có chữ số hàng trăm nghìn lớn nhất).

Bài 3 trang 13 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

2467 ;   28 092 ;   943 567 ;   932 018.

Phương pháp:

So sánh các số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

2467  <  28 092  <  932 018  <  943 567 

Bài 4 trang 13 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

a) Số lớn nhất có ba chữ số là số nào ?

b) Số bé nhất có ba chữ số là số nào ?

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là số nào ?

d) Số bé nhất có sáu chữ số là số nào ?

Phương pháp:

Đọc kĩ đề bài và dựa vào lí thuyết về dãy số tự nhiên để tìm các số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Lời giải:

a) Số lớn nhất có ba chữ số là 999

b) Số bé nhất có ba chữ số là 100

c) Số lớn nhất có sáu chữ số là 999 999

d) Số bé nhất có sáu chữ số là 100 000

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan