Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 7 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 2 Tính giá trị biểu thức: a) 35 + 3 × n với n = 7

Bài 1 trang 7 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

a)

a

6 × a

5

6 × 5 = 30

7

 

10

 

b)

b

18 : b

2

 

3

 

6

 

c)

a

a + 56

50

 

26

 

100

 

 d) 

b

97 – b

18

 

37

 

90

 

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đã cho.

Lời giải:

a)

a

6 × a

5

6 × 5 = 30

7

6 × 7 = 42

10

6 × 10 = 60

b)

b

18 : b

2

18 : 2 = 9

3

18 : 3 = 6

6

18 : 6 = 3

c)

a

a + 56

50

50 + 56 = 106

26

26 + 56 = 82

100

100 + 56 = 156

d) 

b

97 – b

18

97 – 18 = 79

37

97 – 37 = 60

90

97 – 90 = 7

Bài 2 trang 7 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính giá trị biểu thức:

a)  35 + 3 × n với n = 7;                            b) 168 – m × 5 với m = 9;

c) 237 – (66 + x) với x = 34;                      d) 37 × (18 : y)  với y = 9.

Phương pháp:

- Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

- Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức : 

+ Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 56

b) Nếu m = 9 thì 168 - m x 5 = 168 - 9 x 5 = 123

c) Nếu x = 34 thì 237 - (66 +x ) = 237 - (66 +34) = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 x (18 : y) = 37 x (18 : 9) = 74

Bài 3 trang 7 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết vào ô trống (theo mẫu):

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 × c

40

7

7 + 3 × c

 

6

(92 – c) + 81

 

0

66 × c + 32

 

Phương pháp:

- Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

- Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức : 

+ Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Lời giải:

Ta có bảng kết quả như sau:

c

Biểu  thức

Giá trị biểu thức

5

8 × c

40

7

7 + 3 × c

28

6

(92 – c) + 81

167

0

66 × c + 32

32

Bài 4 trang 7 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. 

 

Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:  P = a × 4

Hãy tính chu vi hình vuông với: a = 3cm ;     a = 5dm ;      a = 8m. 

Phương pháp:

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải:

a = 3 cm, P = a x 4 = 3 x 4 = 12 (cm)

a = 5 dm, P = a x 4 = 5 x 4 = 20 (dm)

a = 8 m, P = a x 4 = 8 x 4 = 32 (m) 


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan