Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Toán lớp 4 - So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 22 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Bài 3 Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: a)1942; 1978; 1952; 1984

Bài 1 trang 22 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

1234 ... 999                                                35 784 ... 35 790

8754 ... 87 540                                            92 501 ... 92 410

39 680 ... 39000 + 680                                17 600 ... 17000 + 600

Phương pháp:

Trong hai số tự nhiên:

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

- Nếu hai số có số chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

- Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Lời giải:

1234 > 999

35 784 < 35 790

8754 < 87 540

92 501 > 92 410

39 680 = 39000 + 680

17 600 = 17000 + 600

Bài 2 trang 22 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8316 ;  8136 ;  8361.

b) 5724 ;  5742 ;  5740.

c) 64 831 ;  64 813 ;  63 841.

Phương pháp:

So sánh các số đã cho, sau đó viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải:

a) 8136;  8316;  8361.

b) 5724;  5740;  5742

c) 1890;  1945;  1954;  1969

Bài 3 trang 22 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1942 ;  1978 ;  1952 ;  1984.

b) 1890 ;  1945 ;  1969 ;  1954.

Phương pháp:

So sánh các số đã cho, sau đó viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải:

a) 1984;  1978;  1952;  1942;

b) 1969;  1954;  1945;  1890

Sạchbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan