Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 23 SGK Toán lớp 4 - Yến, tạ, tấn

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 23 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Yến, tạ, tấn. Bài 4 Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối ?

Bài 1 trang 23 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc " 2 tấn" vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Con bò cân nặng ...;

b ) Con gà cân nặng ... ;

c) Con voi cân nặng ... .

Phương pháp:

Dựa vào các con vật trong thực tế để ước lượng cân nặng của từng con.

Lời giải:

a) Con bò cân nặng 2 tạ

b) Con gà nặng 2kg

c) Con voi cân nặng 2 tấn

Bài 2 trang 23 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 yến = ...kg

5 yến = ....kg

1 yến 7 kg = .....kg

10kg = ...yến

8 yến = ....kg

5 yến 3kg = ....kg

b) 1 tạ = .....yến

4 tạ = .....yến

10 yến = ....tạ

2 tạ = .....kg

1 tạ = ...kg

9 tạ =.....kg

100 kg = ....tạ

4 tạ 60 kg = ....kg

c) 1 tấn = ....tạ

3 tấn = ...tạ

10 tạ = ...tấn

8 tấn = ....tạ

1 tấn = ...kg

5 tấn = ....kg

1000kg= ....tấn

2 tấn85kg = ...kg

Phương pháp:

Dựa vào các cách đổi:

1 yến = 10kg;                1 tạ = 10 yến                  1 tạ = 100kg

1 tấn = 10 tạ                 1 tấn = 1000kg.

Lời giải:

a) 1 yến = 10 kg

5 yến = 50 kg

1 yến 7 kg = 17 kg

10kg = 1 yến

8 yến = 80 kg

5 yến 3kg = 53 kg

b) 1 tạ = 10 yến

4 tạ = 40 yến

10 yến = 1 tạ

2 tạ = 200 kg

1 tạ = 100 kg

9 tạ = 900 kg

100 kg = 1 tạ

4 tạ 60 kg = 460 kg

c) 1 tấn = 10 tạ

3 tấn = 30 tạ

10 tạ = 1 tấn

8 tấn = 80 tạ

1 tấn = 1000 kg

5 tấn = 5000 kg

1000kg= 1 tấn

2 tấn85kg = 2085 kg

Bài 3 trang 23 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính

18 yến + 26 yến                                      135 tạ × 4

648 tạ – 75 tạ                                          512 tấn : 8

Phương pháp:

Thực hiện tính như các phép tính đối với số tự nhiên, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Lời giải:

18 yến + 26 yến = 44 yến

648 tạ - 75 tạ = 573 tạ

135 tạ x 4 = 540 tạ

512 tấn : 8 = 64 tấn

Bài 4 trang 23 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối ?

Phương pháp: 

- Đổi: 3 tấn = 30 tạ.

- Số tạ muối chuyến sau ô tô chở được = Số tạ muối chuyến trước chở được + 3 tạ.

- Số muối cả hai chuyến ô tô chở được = Số tạ muối chuyến trước chở được + Số tạ muối chuyến sau ô tô chở được.

Lời giải:

Đổi đơn vị: 3 tấn = 30 tạ

Chuyến sau xe chở được số muối là:

30 + 3 = 33 (tạ)

Số tạ muối cả hai chuyến xe đó chở được là:

30 + 33 = 63 (tạ)

Đáp số 63 tạ muối

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan