Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 33, 34 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1 trang 33, bài 2, 3 trang 34 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Bài 2 Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau

Bài 1 trang 33 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9 :

Dựa vào biểu đồ trên hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.

b) Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải.

c) Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.

d) Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn  tuần 1 là 100m.

e) Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn  tuần 2 là 100m.

Phương pháp: 

- Quan sát biểu đồ để tìm số cuộn vải mỗi tuần bán được.

- Số mét vải mỗi tuần bán được = 100m × số cuộn vải bán được.

Lời giải:

 

Đúng

Sai

Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.

 

S

Tuần 3 của hàng bán được 400m vải.

Đ

 

Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.

 

S

Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m.

Đ

 

Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m

 

S

 Bài 2 trang 34 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

Phương pháp: 

- Quan sát biểu đồ để tìm số ngày có mưa của mỗi tháng, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

- Tính số ngày mưa trung bình mỗi tháng ta lấy tổng số ngày mưa trong 3 tháng chia cho 3.

Lời giải: 

a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Số ngày mưa tháng 8 nhiều hơn tháng 9 là:

15 - 3 = 12 (ngày)

c) Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:

(18 + 15 + 3) : 3 = 12 (ngày)

Bài 3 trang 34 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

Tháng 1: 5 tấn;          Tháng 2: 2 tấn;         Tháng 3: 6 tấn

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây :

Phương pháp:

Tháng 2 đánh bắt được 2 tấn nên ta vẽ cột gồm 2 ô vuông.

Tháng 3 đánh bắt được 6 tấn nên ta vẽ cột gồm 6 ô vuông. 

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan