Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4 trang 39 SGK Toán lớp 4 - Phép cộng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3, 4 trang 39 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Phép cộng. Bài 3 Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Bài 1 trang 39 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính:

a) 4682 + 2305                                                5247 + 2741

b) 2968 + 6524                                                3917 + 5267

Phương pháp:

 Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Lời giải:

Bài 2 trang 39 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính:

a) 4685 + 2347               6094 + 8566                      57969 + 814 

b) 186954 + 247436        514625 + 82398               793575 + 6425

Phương pháp:

Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn , … .

Lời giải:

a) 4685 + 2347 = 7032                             

    6094 + 8566 = 14660

    57969 + 814 = 58510   

b) 186954 + 247436 = 434390

    514625 + 82398 = 597023

    793575 + 6425 = 800000

Bài 3 trang 39 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Phương pháp:

Số cây đã trồng = số cây lấy gỗ + số cây ăn quả.

Lời giải:

Số cây của huyện đã trồng được là:

325 164 + 60 830 = 385994 cây

Đáp số 385994 cây

Bài 4 trang 39 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm \(x\) :

a) \(x - 363 = 975\) ;                                  b) \(207 + x = 815\).

Phương pháp:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải:

a) x - 363 = 975

x = 975 + 363

x = 1338

b) 207 + x = 815

x = 815 - 207

x = 608

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan