Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán lớp 4 - Tính chất giao hoán của phép cộng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2, 3 trang 43 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Tính chất giao hoán của phép cộng. Bài 1 Nêu kết quả tính: a) 468 + 379 = 847; 379 + 468 = ...

Bài 1 trang 43 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847                                          379 + 468 = ...                              

b) 6509 + 2876 = 9385                                    2876 + 6509 = ...

c) 4268 + 76 = 4344                                        76 + 4268 = ...

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng em viết kết quả còn thiếu dựa vào phép tính đã cho trước.

                                                              a+ b = b + a

Lời giải:

a) 468 + 379 = 847

379 + 468 = 847

b) 6509 + 2876 = 9385

2876 + 6509= 9385

c) 4268 + 76 = 4344

76 + 4268 =4344

Bài 2 trang 43 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + ...

    65 + 297 = ... + 65  

    .... + 89 = 89 + 177 

 b) m + n = n + ...

     84 + 0 = ... + 84

     a + 0 = ... + a = ...

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng, em viết các số còn thiếu theo công thức a + b = b + a.

Lời giải:

a) 48 + 12 = 12 + 48

65 + 297 = 297 + 65

177 + 89 = 89 + 177

b) m + n = n + m

84 + 0 = 0+ 84

a + 0 = 0 + a = a

Bài 3 trang 43 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2975 + 4017 ... 4017 + 2975                 

    2975 + 4017 ... 4017 + 3000

    2975 + 4017 ... 4017 + 2900

b) 8264 + 927 ... 927 + 8300

    8264 + 927 ... 900 + 8264

    927 + 8264 ... 8264 + 927

Phương pháp:

- Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

a + b = b + a

- Nếu b > c thì a + b > a + c.

- Nếu b < c thì a + b < a +c. 

Lời giải:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975

2975 + 4017 < 4017 + 3000

2975 + 4017 > 4017 + 2900

b) 8264 + 927 < 927 + 8300

8264 + 927 > 900 + 8264

927 + 8264 = 8264 + 927

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan