Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 40, 41 SGK Toán lớp 4 - Luyện tập

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2 trang 40, bài 3, 4, 5 trang 41 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 bài Luyện tập. Núi Phan-xi-păng (ở tỉnh Lào Cai) cao 3143m. Núi Tây Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét?

Bài 1 trang 40 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Thử lại phép cộng.

a)  Mẫu

Muốn thử lại phép cộng ta có thể  lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

\(35462 + 27519\);                   \(69108 + 2074\);                    \(267345 + 31925\).

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

- Thử lại: Lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

Lời giải:

 

Bài 2 trang 40 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Thử lại phép trừ

a)  Mẫu

Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

\(4025 - 312\);                           \(5901 - 638\);                            \(7521 - 98\).

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

- Thử lại: Lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

Lời giải:

Bài 3 trang 41 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tìm \(x\):

\(a) \;x + 262 = 4848\);                                  \(b)\;x - 707 = 3535\).

Lời giải:

a) \(x + 262 = 4848\) 

    \(   x = 4848 - 262\)

    \(  x = 4586\) 

b) \(x - 707 = 3535\)

    \(x = 3535 + 707\)

    \(x = 4242\)

Bài 4 trang 41 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Núi Phan-xi-păng (ở tỉnh Lào Cai) cao 3143m. Núi Tây Côn Lĩnh (tỉnh Hà Giang) cao 2428m. Hỏi núi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu mét ?

Phương pháp:

So sánh hai số đo độ dài để xác định núi nào cao hơn, sau đó tìm hiệu độ cao giữa hai dãy núi đó.

Lời giải:

Ta có 3143 > 2428, vậy núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh.

Núi Phan-xi-păng cao hơn núi Tây Côn Lĩnh là:

3143 - 2428 = 715 (m)

Đáp số: 715m

Bài 5 trang 41 SGK Toán 4 tập 1

Câu hỏi:

Tính nhẩm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số.

Phương pháp:

Xác định số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có năm chữ số, sau đó tìm hiệu giữa hai số đó.

Lời giải: 

Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999

Số bé nhất có năm chữ số là: 10000

Hiệu hai số đó là: 99999 - 10000 = 89999

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan