Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1, 2 trang 7 SGK Toán lớp 5 - Ôn tập so sánh hai phân số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Bài 1, 2 trang 7 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Ôn tập so sánh hai phân số. Bài 2. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 1 trang 7 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Điền dấu \(>, <, =\)  vào chỗ chấm:

 \(\dfrac{4}{11}... \dfrac{6}{11}\)                             \(\dfrac{6}{7}... \dfrac{12}{14}\)

 \(\dfrac{15}{17}... \dfrac{10}{17}\)                             \(\dfrac{2}{3}... \dfrac{3}{4}\)

Phương pháp:

a) Trong hai phân số cùng mẫu số: 

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

b) Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử sổ của chúng.

Lời giải:

Từ (1) và (2) suy ra:  \(\dfrac{2}{3} < \dfrac{3}{4} \). 

Bài 2 trang 7 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) \(\dfrac{8}{9}; \dfrac{5}{6};\dfrac{17}{18}\)                          b) \(\dfrac{1}{2}; \dfrac{3}{4};\dfrac{5}{8}\).

Phương pháp:

Quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh các phân số sau khi quy đồng.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan