Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính một cách hợp lí: a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50; b) 150 . 250 . 400 . 800

Câu hỏi:

Tính một cách hợp lí:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50;          

b) 150 . 250 . 400 . 800

Phương pháp:

Sử dụng tính chất giao hoán để ghép các số hạng (thừa số) có tổng (tích) là các số tròn chục, tròn trăm.

Lời giải:

a) 42 + 44 + 46 + 48 + 50 

 = (42 + 48) + (44 + 46) + 50

 = 90 + 90 + 50

 = 230

b) 150 . 250 . 400 . 800

 = (150 . 800) . (250 .400)

 = (150 . 2 . 400) . (250 . 4 . 100)

(300 . 400) . (1000 . 100)

 = 120000 . 100000

 = 12000000000.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan