Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Mẹ Lan mang 200000 đồng vào siêu thị mua 2kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18000 đồng, mỗi nải chuối là 15000 đồng.

Câu hỏi:

Mẹ Lan mang 200000 đồng vào siêu thị mua 2kg khoai tây, 5 kg gạo và 2 nải chuối chín. Giá mỗi ki-lô-gam khoai tây là 26500 đồng, mỗi ki-lô-gam gạo là 18000 đồng, mỗi nải chuối là 15000 đồng. Hỏi mẹ Lan còn bao nhiêu tiền?

Phương pháp:

Tính số tiền để mua từng loại thực phẩm sau đó cộng lại để ra tổng số tiền mà mẹ Lan đã dùng. Hiệu của 200000 và số vừa tìm được chính là số tiền còn lại.

Lời giải:

Số tiền mẹ Lan dùng để 2 kg mua khoai tây là: 2 26500 = 53000 (đồng)

Số tiền mẹ Lan dùng để 5 kg mua gạo là: 5 18000 = 90000 (đồng)

Số tiền mẹ Lan dùng để 2 nải chuối chín là: 2 15000 = 30000 (đồng)

Số tiền mẹ Lan đã mua là: 53000 + 90000 + 30000 = 173000 (đồng)

Số tiền còn lại của mẹ Lan là: 200000  173000 = 27 00 (đồng)

Vậy mẹ Lan còn lại 27000 đồng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan