Bài 1 trang 45 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
1.2 trên 57 phiếu

Sống, làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.

Bài tập 1: Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch ? Nêu ví dụ.

Trả lời

+Sống, làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng.
+ Ví dụ: biết cách sắp xếp thời gian giữa học tập và giải trí, giúp đỡ bố mẹ

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan