Bài 11 trang 32 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Nếu là Huệ, em sẽ hỏi lí do vì sao bạn đó xô vào em và góp ý cho bạn đó. Vì trong cuộc sống ai cũng có lúc mắc phải lỗi lầm, nên có lòng khoan dung với người khác.

Bài tập 12: Tan học, Huệ vừa ra được khỏi cổng trường thì một bạn gái ở trong sân trường không hiểu vì sao vội vàng chạy ra xô vào Huệ ỉàm Huệ bị ngã, cặp sách văng ra, quần áo Huệ vấy bẩn.

Câu hỏi :

Nếu là Huệ, em sẽ làm gì trong tình huống đó? Vì sao em làm như vậy ?

A. Em mắng cho bạn đó một trận.

B. Em không nói gì, im lặng bỏ đi

C. Em hỏi lí do vì sao bạn đó xô vào em và góp ý cho bạn đó.

D. Em gọi các bạn cùng lớp đến doạ cho bạn đó sợ

Trả lời  

Nếu là Huệ, em sẽ hỏi lí do vì sao bạn đó xô vào em và góp ý cho bạn đó. Vì trong cuộc sống ai cũng có lúc mắc phải lỗi lầm, nên có lòng khoan dung với người khác.

 

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan