Bài 13 trang 27 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Bản thân em giúp đỡ bạn những gì có thể giúp được, đồng thòi vận động các bạn khác trong lớp cùng chung tay giúp đỡ bạn.

Bài tập 13: Em sẽ làm gì trong các tình huống sau ?

1/ Trong lớp em có một bạn học giỏi nhưng kiêu căng, coi thường bạn bè, không chịu giúp các bạn học yếu.

2/ Có hai bạn ngồi cùng bàn, cứ đến giờ kiểm tra là bàn bạc, làm chung bài hoặc nhìn bài của nhau.

3/ Trong lớp em có một bạn nhà rất nghèo, không có đủ điều kiện học tập.

Trả lời

 

Đối với tình huống 1 và 2 nêu trên ta nên góp ý để bạn thấy thiếu sót và khắc phục.

Tinh huống 3 : Bản thân em giúp đỡ bạn những gì có thể giúp được, đồng thòi vận động các bạn khác trong lớp cùng chung tay giúp đỡ bạn.

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan