Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.31 trang 39 Sách bài tập (SBT) Hình học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hãy viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(3x - 5y + 3 = 0\) và vectơ \(\overrightarrow v  = \left( {2;3} \right)\). Hãy viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow v \).

Giải:

Gọi \(M'(x';y') \in d'\) là ảnh của \(M(x,y) \in d\) qua phép tịnh tiến theo vecto \(\vec v(2;3)\)

\( \Rightarrow \left\{ \matrix{
x' = x + 2 \hfill \cr
y' = y + 3 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
x = x' - 2 \hfill \cr
y = y' - 3 \hfill \cr} \right.\)

Do \(M(x,y) \in d\) nên

\(\eqalign{
& 3x - 5y + 3 = 0 \cr
& \Rightarrow 3(x' - 2) - 5(y' - 3) + 3 = 0 \cr
& \Leftrightarrow 3x' - 5y' + 12 = 0{\rm{ }}(d') \cr} \)

Vậy \(M'(x';y') \in d':3x' - 5y' + 12 = 0\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan