Bài 14 trang 63 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Vận động tuyên truyền mọi người cùng thực hiện hiện, nếu phát hiện hành vi vi phạm thì kịp thòi ngăn chặn và xử lí theo pháp luật.

Bài tập 14: Khi gặp trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá, em sẽ làm gì để thực hiện đúng trách nhiệm công dân ? Hãy nêu cách xử lí của mình.

Trả lời

Khi gặp trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá, em sẽ khuyên họ dừng ngay lại những hành vi như vậy, giải thích cho họ hiểu hành vi của mình là vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa. 

+ Vận động tuyên truyền mọi người cùng thực hiện hiện, nếu phát hiện hành vi vi phạm thì kịp thòi ngăn chặn và xử lí theo pháp luật.

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan