Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 1.51 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Vỏ electron của nguyên tử một nguyên tố A có 20e. Hãy cho biết : + Nguyên tử có bao nhiêu lớp e ? + Lớp ngoài cùng có bao nhiêu e ? + A là kim loại hay phi kim ? Xác định tên nguyên tố A.

Vỏ electron của nguyên tử một nguyên tố A có 20e. Hãy cho biết :
+ Nguyên tử có bao nhiêu lớp e ?
+ Lớp ngoài cùng có bao nhiêu e ?
+ A là kim loại hay phi kim ? Xác định tên nguyên tố A.
Lời giải:

Cấu hình e của nguyên tử A : \(ls^22s^22p^63s^23p^64s^2\).
→ Nguyên tử A có 4 lớp e. Có 2 e ở lớp ngoài cùng (lớp thứ 4) → là kim loại (những nguyên tử có từ 1 đến 3 e ở lớp ngoài cùng), \(Z_A\) = 20 → A là Ca.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan