Bài 16.3 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
3.7 trên 11 phiếu

Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau :

Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau :

a) KCIO3 -----> KCl + O2 ;

b) NaNO3 ------> NaNO2 + O2

Giải

a) \(2KCl{O_3} \to 2KCl + 3{O_2}\)

Số phân tử \(KCl{O_3} \) : số phân tử KCl : số phân tử \(O_2\) = 2:2:3

b) \(2NaN{O_3} \to 2NaN{O_2} + {O_2}\)

Số phân tử \(NaN{O_3}\) : số phân tử \(NaN{O_2}\) : số phân tử \(O_2\) = 2:2:1

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan