Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 16.3 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
3.7 trên 11 phiếu

Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau :

Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau :

a) KCIO3 -----> KCl + O2 ;

b) NaNO3 ------> NaNO2 + O2

Giải

a) \(2KCl{O_3} \to 2KCl + 3{O_2}\)

Số phân tử \(KCl{O_3} \) : số phân tử KCl : số phân tử \(O_2\) = 2:2:3

b) \(2NaN{O_3} \to 2NaN{O_2} + {O_2}\)

Số phân tử \(NaN{O_3}\) : số phân tử \(NaN{O_2}\) : số phân tử \(O_2\) = 2:2:1

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan