Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 17.5 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Cho sơ đồ của các phản ứng sau :

Cho sơ đồ của các phản ứng sau :

a)K + O2 -----> K2O

b)AI + CuCl2 -----> AICI3 + Cu

c) NaOH + Fe2(SO4)3 -------> Fe(OH)3 + Na2SO4

Lập phương trình hoá học của mỗi phản ứng và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của hai cặp chất trong phản ứng (tuỳ chọn).

Giải

a) 4K + O2 \( \to \) 2K2O

Cứ 4 nguyên tử K tác dụng với 1 phân tử O2 ;

Cứ 1 phân tử O2 phản ứng tạo ra 2 phân tử K2O.

b) 2AI + 3CuCl2 \( \to \) 2AlCl3 + 3Cu

Cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử CuCl2.

Cứ 2 nguyên tử AI phản ứng tạo ra 3 nguyên tử Cu.

c)6NaOH + Fe2(SO4)\( \to \) 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Cứ 6 phân tử NaOH tác dụng với 1 phân tử Fe2(SO4)3 ;

Cứ 6 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 2 phân tử Fe(OH)3 ; hay cứ 3 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 1 phân tử Fe(OH)3.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan