Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 19.4 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
1.7 trên 23 phiếu

Hãy cho biết:

Hãy cho biết:

a) Số mol và số nguyên tử của : 28 g sắt (Fe) ; 6,4 g đồng (Cu) ; 9 g nhôm (Al).

b) Khối lượng và thể tích khí (đktc) của : 2 mol H2 ; 1,5 mol O2; 1,15 mol CO2 ; 1,15 mol CH4.

Giải

a) 28g Fe có số mol là \({{28} \over {56}} = 0,5(mol)\) và số nguyên tử là

\(0,5 \times 6 \times {10^{23}} = 3 \times {10^{23}}\) nguyên tử (hoặc 0,5N nguyên tử).

  6,4 g Cu có số mol là \({{6,4} \over {64}} = 0,1(mol)\) và số nguyên tử là

\(0,1 \times 6 \times {10^{23}} = 0,6 \times {10^{23}}\) nguyên tử ( hoặc 0,1N nguyên tử)

   9g Al có số mol là \({9 \over {27}} = {1 \over 3}(mol)\) và số nguyên tử là

\((6 \times {10^{23}}):3 = 2 \times {10^{23}}\) nguyên tử ( hoặc \({N \over 3}\) nguyên tử )

b) 

\(\eqalign{
& {m_{{H_2}}} = 2.2 = 4g;\,\,\,{V_{{H_2}}} = 2.22,4 = 44,8\,l \cr
& {m_{{O_2}}} = 1,5.32 = 48g;\,\,{V_{{O_2}}} = 1,5.22,4 = 33,6\,l \cr
& {m_{C{O_2}}} = 1,15.44 = 50,6g;\,\,{V_{C{O_2}}} = 1,15.22,4 = 25,76\,l \cr
& {m_{C{H_4}}} = 1,15.16 = 18,4g;\,\,{V_{C{H_4}}} = 1,15.22,4 = 25,76\,l \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan