Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2 trang 9 Sách bài tập (SBT) Sinh 12 - Bài tập tự giải

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Cho biết các axit amin dưới đây tương ứng với các bộ ba mã hoá trên mARN như sau : Val : GUU, Ala : GXX, Leu : UUG, Lys : AAA

Cho biết các axit amin dưới đây tương ứng với các bộ ba mã hoá trên mARN như sau :
Val : GUU, Ala : GXX, Leu : UUG, Lys : AAA

a) Hãy xác định trình tự axit amin trong đoạn pôlipeptit được tổng hợp từ một đoạn gen có trình tự các cặp nuclêôtit như sau (không tính mã mở đầu và mã kết thúc) :

...XGGTTTXAA AAX...

...GXX AAA GTT TTG...

b) Một đoạn phân tử prôtêin có trình tự axit amin như sau : Leu - Ala - Val – Lys. Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit tương ứng trong đoạn ADN mang thông tin quy định cấu trúc của đoạn phân tử prôtêin đó.

 

Lời giải:

a) (1)...XGGTTTXAA AAX...

    (2)...GXX AAA GTT TTG...

Nếu mạch (2) là mạch gốc thì mARN có trình tự: 5’…XGGTTT….3’ không phù hợp với dữ kiện đều bài

=> mạch (1) là mạch gốc => trình tự của mARN là: 5’…GXXAÀÀGUUUUG….3’ trình tự axit amin trên chuỗi polipeptit là: Ala- Lys-Val-Leu

b) Một đoạn phân tử prôtêin có trình tự axit amin: Leu - Ala - Val – Lys => trình tự mARN là :

5’…UUGGXXGUUAAA…3’

=> trình tự nucleotit trên đoạn ADN là:

3’…AAXXGGXAATTT….5’

5’... TTGGXXGTTAAA…3’

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan