Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6 trang 10 Sách bài tập (SBT) Sinh 12 - Bài tập tự giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một đoạn mạch khuôn của gen có trình tự nuclêôtit là : TAX TXA GXG XTA GXA

Một đoạn mạch khuôn của gen có trình tự nuclêôtit là : TAX TXA GXG XTA GXA

a) Viết trình tự phần tương ứng của mạch bổ sung.

b) Liên hệ với bảng mã di truyền (bảng 1 SGK Sinh học 12). Hãy hoàn thành
bảng sau :

Mã trong ADN Mã trong mARN Thông tin được giái mã
TAX AUG Mã mở đầu với Met
TXA AGU Axit amin Ser
GXG    
XTA    
GXA    

c) Chỉ ra hậu quả của mỗi đột biến riêng rẽ :

- Mất nuclêôtit số 10.

- Thay thế nuclêôtit số 13 (G bằng A)

Lời giải:

a) Trình tự mạch bổ sung cho đoạn TAX TXA GXG XTA GXA là: ATG AGT XGX GAT XGT

b)

Mã trong ADN Mã trong mARN Thông tin được giái mã
TAX AUG Mã mở đầu với Met
TXA AGU Axit amin Ser
GXG XGX Arg
XTA  GAU Asp
GXA XGU Arg

c) Mất nuclêôtit số 10 => đột biến lệch khung =>làm thay đổi trình tự axit amin.

Thay thế nuclêôtit số 13 : G => A nên làm thay đổi bộ ba GXA => AXA, dẫn đến làm thay đổi axit amin Ala -> Thr.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan