Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 8,9,10,11,12,13,14 trang 12 Sách bài tập (SBT) Sinh học 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

8. Phân tử ADN dài 1,02 mm. Khi phân tử này nhân đổi một lần, số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cần cung cấp là

8. Phân tử ADN dài 1,02 mm. Khi phân tử này nhân đổi một lần, số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cần cung cấp là

A. 1,02.105.                        B. 6. 105

C. 6. 106.                            D. 3. 106.

9. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza di chuyển

A. theo chiều 5’ -> 3’ và cùng chiều với mạch khuôn.

B. theo chiều 3’ -> 5’ và ngược chiều với mạch khuôn.

C. theo chiều 5’ -> 3’ và ngược chiều với chiều mạch khuôn.

D. ngẫu nhiên.

10. Loại ARN nào sau đây mang bộ ba đối mã ?

A. rARN.                                   B. tARN.

C. mARN.                                 D. Cả 3 loại.

11. Trình tự nào sau đây phù hợp với trình tự các nuclêôtit được phiên mã từ đoạn gen có đoạn mạch bổ sung là AGXTTAGXA ?

A. AGXUUAGXA.                           B. UXGAAUXGU.

C. TXGAATXGT.                            D. AGXTTAGXA.

12. Phiên mã là quá trình

A. tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

B. nhân đôi ADN.

C. duy trì thông tin di truyền qua các thế hệ

D. truyền thông tin di truyền từ gen đến mARN.

13. Các mã bộ ba khác nhau ở

A. số lượng các nuclêôtit.                                        

B. thành phần các nuclêôtit.

C. trình tự các nuclêôtit.                                          

D. cả B và C

14. Các côđon nào dưới đây không mã hoá axit amin (côđon vô nghĩa) ?

A. AUA, UAA, UXG.                           B. AAU, GAU, UXA.

C. UAA, UAG, UGA                            D. XUG, AXG, GUA. 

ĐÁP ÁN

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan