Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 20,21,22,23,24 trang 14 Sách bài tập (SBT) Sinh học 12

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Đột biến là A. hiện tượng tái tổ hợp di truyền.

20. Đột biến là

A. hiện tượng tái tổ hợp di truyền.

B. những biến đổi có khả năng di truyền trong thông tin di truyền, 

C. phiên mã sai mã di truyền.

D. biến đổi thường, nhưng không phải luôn có lợi cho sự phát triển của cơ thể mang nó.

21. Trong các dạng biến đổi vật chất di truyền sau đây, dạng nào là đột biến gen ?

A. Mất một đoạn NST.

B. Mất một hay một số cặp nuclêôtit.

C. Thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.

D. Cả B và C.

22. Trình tự các thay đổi nào dưới đây là đúng nhất ?

A. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen -> thay đổi trình tự các nuclêôtit trong mARN -> thay đổi trình tự các axit amin trong prôtêin -> thay đổi tính trạng.

B. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen -> thay đổi trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit -> thay đổi tính trạng.

C. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen -> thay đổi trình tự các nuclêôtit trong tARN -> thay đổi trình tự các axit amin trong prôtêin => thay đổi tính trạng

D. Thay đổi trình tự các nuclêôtit trong gen -> thay đổi trình tự các nuclêôtit trong rARN -> thay đổi trình tự các axit amin trong prôtêin -> thay đổi tính trạng.

23. Đột biến NST gồm các dạng

A. đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST.

B. thêm đoạn và đảo đoạn NST.

C. lệch bội và đa bội.

D. đa bội chẵn và đa bội lẻ.

24. Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống ?

A. Chuyển đoạn nhỏ.              B. Mất đoạn.

C. Lặp đoạn.                          D. Đảo đoạn

ĐÁP ÁN

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan