Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6,7 Sách bài tập (SBT) Sinh học 12 trang 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. 1. Gen là một đoạn axit nuclêic mang thông tin mã hoá cho A. một phân tử prôtêin. B. một phân tử ARN

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Gen là một đoạn axit nuclêic mang thông tin mã hoá cho

A. một phân tử prôtêin.

B. một phân tử ARN

C . một chuỗi pôlipeptit.

D. một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN

2. Quá trình nhân đôi ADN chủ yếu diễn ra ở

A .tế bào chất.                             B. ribôxôm.

C. ti thể.                                     D. nhân tế bào.

3. Câu nào sau đây là đúng nhất ?

A. ADN được chuyển đổi thành các axit amin của prôtêin.

B. ADN chứa thông tin mã hoá cho việc gắn nối các axit amin để tạo nên prôtêin.

C. ADN biến đổi thành prôtêin.

D. ADN xác định axit amin của prôtêin.

4. Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng hợp prôtêin là 

A. ADN.               B. mARN.            C. rARN               D. tARN.

5. ARN là hệ gen của

A. vi khuẩn.                          B. virut.

C. một số loại virut.               D. tất cả các tế bào nhân sơ.

6. Trong chu kì tế bào, sự nhân đôi của ADN diễn ra ở

A. kì trung gian.                     B. kì giữa.

C. kì đầu.                              D. kì sau và kì cuối.

7. Trên một đoạn mạch khuôn của phân tử ADN có số nuclêôtit các loại như sau : A = 60, G = 120, X = 80, T = 30. Sau một lần nhân đôi đòi hỏi môi trường cung cấp số nuclêôtit mỗi loại là bao nhiêu

A. A = T = 180, G = X = 110.

B. A = T = 150,G = X= 140.

C. A = T = 90, G = X = 200.

D. A = T = 200. G =X = 90.

ĐÁP ÁN

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan